Ευστάθιος Κουτσερής

Ευστάθιος Κουτσερής

κουτσερής

ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ Ευστάθιος του Αποστόλου

Γεωπόνος, Χωροτάκτης Περιβάλλοντος, DEA, Διδάκτωρ Χωροταξίας.

Γεννήθηκε και διαμένει στον Βόλο.

 

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βαθμός λίαν καλώς (1976). Έλαβε μαθήματα ενός έτους και στη Γεωπονική Σχολή Νάπολης (Ιταλία).
 • DEA Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξίας Περιβάλλοντος – Αγροτική Χωροταξία. Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Paris-Ι (Σορβόννη), 3ου κύκλου, σε συνεργασία με την Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale και το Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Γαλλίας (1978). Έλαβε και μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας στο Paris-VIII (1977- 1978). ΔΙΚΑΤΣΑ: αναγνώριση διπλώματος DEA στην προαναφερόμενη ειδικότητα (1982).
 • Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Χωροαειφορία και χωροταξικός-περιβαλλοντικός σχεδιασμός υπό το πρίσμα της αντίθεσης Ανθρώπου-Φύσης (2002)

 

Ξένες γλώσσες και επιμόρφωση

 • Αγγλικά (ΤΟΕFL 1976, 516 units), γαλλικά, ιταλικά (αρκετά καλά), γερμανικά (μέτρια), ισπανικά (μέτρια).
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια του Υπουργείου Γεωργίας, του ΕΚΔΔ «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», του ΕΛΚΕΠΑ, KEK «METΡON», «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», Γνώσης Η/Υ και Internet Leonardo da Vinci, ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (σύνολο 600 ώρες).
 • Πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ επιπέδου γενικών διευθυντών και ανωτέρων διευθυντικών στελεχών (ΣΤΕΠ-92, 1210-231, 2313) και με Α.Μ. Εκπαιδευτών ΕΒ7483. Τελευταία πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ – ΚΕΚ. 300 ώρες, υποέργου 84587, 29/01-15/07/2007.
 • Σεμινάριο 05-06/02/2009, ΕΚΔΔ, «Φυσικές καταστροφές και η οικονομική σημασία των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας», Αθήνα.

 

Τομείς ειδίκευσης, ερευνητικού και διδακτικού έργου και ενδιαφέροντος

Ανθρώπινη και φυσική γεωγραφία, αγροτική και γεωργική ανάπτυξη και εφαρμογές, διαχείριση φυσικών και ειδικά υδάτινων πόρων, οικονομική του περιβάλλοντος, περιφερειακή ανάλυση και πολιτικές περιβάλλοντος, χωρική ανάλυση και αγροτική χωροταξία, χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Επαγγελματική δραστηριότητα

Έως το 1984: Τεχνικός σύμβουλος (σύμβαση) Γεωργικού Συνεταιρισμού Στεφανοβικίου.

1985-2014: Γεωπόνος στον Νομό Μαγνησίας. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις όπως: στη Διεύθυνση ΠΕΧΩΠΕ (Τμήμα Περιβάλλοντος), στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωπόνος Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Βόλου, Βελεστίνου, Νοτίου Πηλίου (εφαρμογές), Προϊστάμενος Γεωπόνος ΚΕΓΕ (Γεωργικής Εκπαίδευσης) και τεχνικός σύμβουλος στον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό Παρακάρλιων Χωριών Ν. Μαγνησίας και Λάρισας «Η Κάρλα».

2003-2005: Επιστημονικά υπεύθυνος στο πρόγραμμα τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της εθελοντικής Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Φυσικό Περιβάλλον». Πραγματοποιήθηκαν πλέον των 20 παρουσιάσεων και γραπτών εισηγήσεων σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας, με θέμα «Οι περιοχές προστασίας Natura και SPA και η διαχείριση των υδάτινων πόρων».

 

Κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα

1974: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Γεωπονικής Θεσσαλονίκης.

1990: Συνιδρυτής του Ελληνικού Κέντρου Υγροτόπων-Βιοτόπων (ΕΚΒΥ).

1993 – σήμερα: Μέλος του Διεθνούς Ιδρύματος Fondation pour le progrès de l’Homme (FPH).

1994: Υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος.

1995: Υπεύθυνος αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας του Νομού Μαγνησίας στη Βοσνία.

1995 – σήμερα: Μέλος της διεθνούς οργάνωσης της συνθήκης RAMSAR, επιστημονικός υπεύθυνος σε θέματα υγροτόπων της Ελλάδας, Αλβανίας και Τουρκίας (Expert).

2002: Πρόεδρος του κοινωνικοπολιτικού και οικολογικού συλλόγου «Πολιτεία Βολιωτών» και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βόλου.

2003-2004: Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Φυσικό Περιβάλλον» και εθελοντικό μέλος του Δικτύου και της συντονιστικής επιτροπής ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης αγροτικού πληθυσμού.

2008: Ιδρυτής της διεθνούς οργάνωσης commonpoliteia.blogspot.com.

2012: Υποψήφιος βουλευτής με την «Κοινωνική Συμφωνία».

 • Εκπρόσωπος της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ) στον Νομό Μαγνησίας.
 • Ιδρυτικό μέλος του ελληνογαλλικού συλλόγου «Φίλοι της Ελιάς».
 • Μέλος του Δ.Σ. του «Συλλόγου Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Ν. Μαγνησίας».
 • Συνεργάτης WWF (Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση).
 • Συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικολογικής Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
 • Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιοφίλων Νομού Μαγνησίας.
 • Μέλος της ΠΕΓΔΥ Ελλάδας.
 • Μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας.
 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

Διακρίσεις σε συνέδρια και κρίσεις μελετών

1985: Εμπνευστής και υπεύθυνος διοργάνωσης, 1ο Συμπόσιο Κάρλας «Ταμιευτήρας ή μικροταμιευτήρες Κάρλας», Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, 6-7 Δεκεμβρίου.

1986: Εμπνευστής και υπεύθυνος διοργάνωσης, 2ο Συμπόσιο Κάρλας «Για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών», Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

1995: Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1995: Κρίση σχεδίου μελέτης του ΕΚΒΥ με τίτλο Αποξήρανση και αποκατάσταση της τέως λίμνης Κάρλας. Ανασκόπηση μελετών και προοπτικές αποκατάστασης, Εργαστήριο Οικολογικής Γεωργίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

1995: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή και επιστημονικός υπεύθυνος για τη συμμετοχή 7 Ελλήνων και άλλων από Ιταλία, βαλκανικές χώρες, Κύπρο στις μεσογειακές συναντήσεις για την αειφόρο γεωργία με τίτλο «AGROPHORIA», Σμύρνη και Λέσβος, 18-25 Οκτωβρίου.

1996: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή ημερίδας με θέμα «Αγροτουρισμός – αγροτοβιοτεχνία – αγροτικό τοπίο», Ν.Α. Μαγνησίας, Ν.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης, Βόλος, 24-25 Μαΐου.

1996: Επιμέλεια εντύπου Διαρθρωτικά-αναπτυξιακά προγράμματα γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών-αλιείας, Ν.Α. Μαγνησίας, Ν.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης, Βόλος.

2001: Απονομή βραβείου για την εισήγηση σε ημερίδα με θέμα «Οικολογία – πολιτισμός», πανελλήνια σύσκεψη ΟΤΕ, Βόλος, 2 Μαΐου.

2003: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή και πρόεδρος συνάντησης εργασίας Επιπτώσεις εφαρμογής περιοχών Νatura 2000 – Φορείς διαχείρισης, ΤΕΔΚ-ΤΕΕ Μαγνησίας, Βόλος, 2 Δεκεμβρίου.

2003: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή και προεδρεύων θεματικής ενότητας Τοπικοί πόλοι ανάπτυξης (13/12), 3ο Συνέδριο Ανάπτυξης της Θεσσαλίας «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Αειφόρος Ανάπτυξη της Θεσσαλίας», ΕΘΕΜ / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / ΤΕΙ, Λάρισα, 12-14 Δεκεμβρίου.

2004: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή, προεδρεύων συζήτησης και επιστημονικός υπεύθυνος θεματικού στην ημερίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης της θεσσαλικής υπαίθρου και Γ΄ ΠΕΠ/ΚΠΣ», Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Λάρισα, 23 Μαρτίου.

2005: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή, 12th International Symposium on Toxicity Assessment, Σκιάθος, 12-17 Ιουνίου.

2007: Συμμετοχή στη Διεθνή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, 4th International Conference on River Basin Management [WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 104: River Basin Management IV, WIT press, επιμ. C. A. Brebbia & K. L. Katsifarakis], Κως, 23-25 Μαΐου.

2007: Συμμετοχή στη Διεθνή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, προεδρεύων θεματικής ενότητας 4b-1 Environmental Impact Assessment (II) και 4b-2 Environmental Economics, Conference on Sustainable Development and Planning [WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 102 (δύο τόμοι): Sustainable Development and Planning III, WIT press, επιμ. C. A. Brebbia, A. Kungolos & H. Beriatos], Algarve, Portugal, 25-27 Απριλίου.

2007: Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή και προεδρεύων θεματικής ενότητας IV Water Resources Engineering and Management (26/06), 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Σκιάθος, 24-28 Ιουνίου.

2007: Συμμετοχή στην Conférence de Solidarité Internationale pour des Stratégies de Protection de l’Afrique et de la Méditerranée contre les Changements Climatiques, 18-20 Νοεμβρίου.

2009: Προεδρείο θεματικής ενότητας Urban Planning and Development (22/07), 2nd International Conference on Urban Planning and Transportation, WSEAS, Ρόδος, 22-24 Ιουλίου.

2009: Προεδρεύων θεματικής ενότητας Cultural Heritage (23/07), 2nd International Conference on Cultural Heritage and Tourism, WSEAS, Ρόδος, 22-24 Ιουλίου.

2009: Μέλος της ελληνικής επιστημονικής επιτροπής της SECOTOX.

2009: Προεδρείο θεματικής ενότητας Πληθυσμός και σχεδιασμός του χώρου (25/09), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου.

2009: Προεδρεύων θεματικής ενότητας Διαχείριση υποδομών, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη (27/09), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου.

2012: Προεδρεύων θεματικής ενότητας Περιφερειακή ανάπτυξη ΙΙΙ (29/09), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου.

 

Δημοσιεύσεις

Στο βιογραφικό εντοπίζονται συνολικά 16 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση: Authors Koutseris E et al / Koutseris E or S: 1789 ref. Google.com or Scholar 67 Μνημονεύσεις. Επίσης, εντοπίζονται 16 βιβλία-μονογραφίες καθώς και 4 έτη πανεπιστημιακές σημειώσεις. Ακόμα, συνολικά 61 δημοσιεύσεις σχετικές και συναφείς με το περιβαλλοντικό αντικείμενο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση. Επιπρόσθετα, και 19 δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και ερευνητικά προγράμματα, 50 συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες με εισηγήσεις και συνεργασίες ευαισθητοποίησης (όπως: «Ελιά-λάδι, πολιτισμός και διαχείριση αποβλήτων», εισήγηση στο Συνέδριο του Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς, ΕΟΣΣ / Δήμος Αθηναίων / ΠΕΜΕΤΕ, Αθήνα, 17-19/03/2006) και 9 άλλες επιστημονικές έρευνες και εκπαιδευτικές μελέτες. Ως επιστημονικός υπεύθυνος στο ΕΛΚΕΠΑ Βόλου, 7 εκπαιδευτικές μελέτες το 1987 και 6+1 εκπαιδευτικές μελέτες το 1988. Τέλος, 70 εκλαϊκευμένα άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

 

Διδακτική πείρα

Η συνολική αυτόνομη διδακτική εμπειρία πανεπιστημιακού (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή τεχνολογικού επιπέδου (ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων) ανέρχεται σε 15 έτη. Ο συνολικός αριθμός των εξαμηνιαίων μαθημάτων που έχουν διδαχθεί υπερβαίνει τα 24, εκ των οποίων τα 5 ξενόγλωσσα. Μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει 11 διπλωματικές εργασίες ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Διδασκαλία σε κρατικά και ιδιωτικά κέντρα επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν σε διάφορους συναφείς τομείς με αυτούς της ειδίκευσης, ερευνητικού και διδακτικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ πολλών άλλων αναφέρονται: ΚΕΓΕ Βόλου, ΚΕΓΕ Αργαλαστής, ΕΛΚΕΠΑ, ΚΕΚ «Ελλάδα-Ευρώπη», ΚΕΚ «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΕΠΕ» Καστοριάς, ΕΕΤΑΑ Λάρισας, ΚΕΚ-Χρηματιστική, ΕΕΤΑΑ ή ΤΕΔΚ Βόλου, ΚΕΚΑΝΑΜ Βόλου, ΚΕΚ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπ. Γεωργίας, KEK Ν. Ιωνίας Βόλου, Πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ επιπέδου διευθυντών και μητρώο εκπαιδευτών από το 2002. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας ξεπερνά τις 1500 ώρες από το 1985 μέχρι το 2006.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 74445, 24213 52202, 697 7400170

e-mail: koutseris@yahoo.gr