Νάνα Ζουρελίδου

Νάνα Ζουρελίδου

ζουρελίδου

ΖΟΥΡΕΛΙΔΟΥ Νάνα του Δαμιανού

Γενική Γραμματέας Δ.Σ.

 

Η Νάνα Ζουρελίδου είναι φιλόλογος και δίδασκε Ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Πούσκιν.

Σπουδασε ιστορία και φιλολογία στα Κρατικά πανεπιστήμια της Αγ. Πετρούπολης (СПбГУ) και Τυφλίδας (ТГУ).

Πραγματοποιεί μεταφράσεις θεατρικών και λογοτεχνικών έργων από την Ρωσική και Γεωργιανή γλώσσα στα Ελληνικά και έργα της Ελληνικής γραμματείας στην Ρωσική.

Δίδαξε και συντόνισε πολιτιστικές δράσεις οργανισμών στη Ρωσία και όμορες χώρες και υποστηρίζει με την διερμηνεία της σημαντικές καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα από το 2002 και έχει διαρκή συμβολή σε πολιτιστικά δρώμενα, ενώ διατηρεί σχέσεις και συνδράμει πολιτιστικά δράσεις των Ελλήνων της διασποράς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 695 709 1960

e-mail: nanazourelidou@yahoo.com