Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

παπαβασιλείου

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. Κωνσταντίνος

Ιδρυτικό μέλος

 

Διδάκτωρ Γεωλόγος με ειδίκευση στα θέματα της μεταλλευτικής βιομηχανίας, έρευνας και αξιολόγησης των ορυκτών πρώτων υλών.

Γεννήθηκε στον Βόλο στις 30 Οκτωβρίου 1950.

 

Σπουδές

1969-1974: Γεωλογικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1974-1979: Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό στην Μ. Βρετανία (Department of Geology, University of Southampton)

 

Επαγγελματική-υπηρεσιακή κατάσταση

Καθηγητής στον Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1987-1995: Επισκέπτης καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών σε θέματα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλών.

2009-2014: Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο (Καναδάς).

Eπιστημονική-κοινωνική δράση – Ευρύτερη επαγγελματική δραστηριότητα Διοικητική εμπειρία

1981-1989: Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) .

1982-1989: Εθνικός εκπρόσωπος στη συμβουλευτική επιτροπή CGC της 12ης Διεύθυνσης της ΕΟΚ για την Έρευνα & Τεχνολογία στον τομέα των πρώτων υλών και των νέων υλικών.

1986-1989: Εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στην 3η Διεύθυνση της Ε.E., αρμόδιος για θέματα Κοινοτικής Μεταλλευτικής Πολιτικής και Μεταλλευτικής Βιομηχανίας.

1987-1989: Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής IGCP (International Geological Correlation Programme) της UNESCO.

1986-1989: Μέλος της Ελληνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Ocean Drilling Project (ODP).

1986-1996: Μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ).

1996-1997: Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Γεωχημείας και    Ορυκτολογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.

2002-2003: Μέλος της ομάδας εργασίας για θέματα γεωπολιτικής της ενέργειας που λειτούργησε στο Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. το α΄ εξάμηνο του 2003.

2010-2013: Και πάλι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

2012-2013: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ).

2012 – σήμερα: Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλἰα για τις ορυκτές πρώτες ύλες και την ενίσχυση της κοινοτικής μεταλλευτικής βιομηχανίας (European Innovation Partnership on Raw Materials), και της ειδικής επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε. Enterprise & Industry για τις σπάνιες γαίες (ERECON).

Συγγραφέας πολλών επιστημονικών αλλά και γενικότερων άρθρων σχετικά με την έρευνα-αξιολόγηση των ορυκτών πόρων, για θέματα μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθώς και για θέματα βιομηχανικής και ενεργειακής πολιτικής.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7274216, 694 4306068

e-mail: papavas@geol.uoa.gr